Bedrijvenoverzicht

Aeres Farms

Onderzoek Opleiding

Holding met 4 bedrijven die (deels) fungeren als voorbeeld- en oefenbedrijf voor mbo- en hbo-studenten van de Aeres opleidingen. Eén van de bedrijven is biologisch. Totaal areaal van Aeres Farms beslaat 330 ha. landbouwgrond; er zijn 260 stuks melk- en jongvee. Tuinbouw in kassen en vollegrond. Op de bedrijven vindt ook onderzoek en ontwikkeling plaats op het gebied van o.a. precisielandbouw, dataverwerking, bodem- en voederanalyse, etc.

Website

Aeres Hogeschool Dronten

Onderzoek Opleiding

Leidt jongeren en werkenden op voor HBO-functies in de agrofood-sector. Ondernemerschap staat centraal. Aeres hecht aan rentmeesterschap en werkt toekomstgericht. Lectoraten op veel innovatieve thema’s zoals precisielandbouw, duurzame energie, groene grondstoffen en duurzaam bodemgebruik. Praktijkgericht onderzoek voor derden.

Website

Brouwerij Artemis

Verwerking

Van lokaal geteelde ingrediënten brouwen wij diverse bieren met karakter. Van het restproduct dat hierbij ontstaat, zoals bierbostel, wordt een special soort brood gemaakt. Wij voelen ons maatschappelijk betrokken en werken samen met leerlingen van het Technasium College en studenten van Aeres Hogeschool. Samen met ‘onze bier-fans’ knappen we een fietspad op, planten we bomen, of knotten we wilgen.

Website

De Meerhof BV

Teelt

Groot en modern akkerbouw- en fruitteeltbedrijf (totaal 200 ha.) dat grote waarde hecht aan duurzaamheid. Hanteert een ruime rotatie voor behoud van bodemkwaliteit. Met de systematiek van stichting Veldleeuwerik worden permanent stappen gezet voor een duurzame bedrijfsvoering. Peen, uien en peren worden geteeld volgens de normen van de ‘On the way tot Planet Proof’ systematiek.

Website

Green Organics B.V.

Handel Teelt

Internationale speler in biologische AGF. Zet jaarlijks 50.000 ton product af naar o.a. conservenindustrie, sapbereiders en babyvoedingsproducenten. Streeft naar optimalisering in de keten met inachtneming van het belang van elke schakel. Service-provider van zaaiplanning tot na-oogst logistiek.

Website

HRpm

Persoonsbemiddeling

HRpm is gespecialiseerd in uitzendwerk en detachering voor agrarische bedrijven en het MKB. Ook payrolling, werving en selectie zit in het dienstenpakket. Met meer dan 1000 medewerkers op de loonlijst heeft HRpm altijd de juiste arbeidskracht voor de klant. Veel medewerkers hebben een agrarische achtergrond en de daarbij behorende hands-on werkmentaliteit.

Website

Kaasboerderij De Polderzoom

Verwerking

Dit melkveebedrijf verwerkt een goot deel van de productie tot authentieke boerenkaas (type meshanger) volgens oud familierecept. De volledige jaarproductie van 90.000 kilo wordt binnenlands afgezet. Transparant bedrijf met boerderijwinkel en excursiefaciliteiten (kaasboulevard).

Website

Koelhuis Dronten

Opslag

Modern koelbedrijf met een capaciteit van 10.000 ton verdeeld over 72 cellen; naar keuze mechanische koeling of Ultra Low Oxygen (ULO). ULO-bewaring wordt naast fruit ook toegepast voor bloemen en (in proef) rode uien. Koelhuis Dronten organiseert elke 6 weken celcontroles en investeert veel in koelkennis en gebruik van zonne-energie.

Website

Komeco

Export Verwerking

Productie van mestkorrels en -granulaten uit runder- en kippenmest volgens een in eigen huis ontwikkeld biologisch composteringsproces. Producten zijn gegarandeerd vrij van onkruidzaden, ziektekiemen en ongewenste schimmels of bacteriën. De korrels hebben een hoog organische stofgehalte en gunstige NPK-waardes; de nutriënten komen langzaam vrij. Beschikbaar in bulk en consumentenverpakkingen; export naar 35 landen. Bedrijf is sterk gericht op verduurzaming van de productie.

Website

KWOOT communicatie & reclame

Communicatie

Bureau voor communicatie en reclame, gespecialiseerd in agro & food. Expertise in online marketing-communicatie waarbij tekst, (bewegend) beeld en design tot één geheel worden geslepen waardoor het effect van de boodschap wordt versterkt. In staat om vanuit verrassende perspectieven naar ontwikkelingen in agro & food te kijken. Niet snel tevreden met wat is, altijd op zoek naar wat beter kan.

Website