SEA Dynamiek in de landbouw

Gemeente Dronten heeft in 2017 een nieuwe Sociaal Economische Visie opgesteld. Deze visie voorziet in beleidsontwikkeling op diverse thema’s in de vorm van samenwerkingsverbanden, zogenaamde SEA-kerngroepen (SEA = Sociaal Economische Agenda). Deze samenwerking wordt gevormd met lokale ondernemers, verenigingen, onderwijs en gemeente.

De inbreng vanuit deze kerngroepen is een waardevolle input voor het lokale bestuur. Ambtelijk worden deze kerngroepen gefaciliteerd. De kennis inbreng ligt bij de ondernemers, vertegenwoordigingen en kennisinstellingen. De titel van de Sociaal Economische Visie is dan ook ‘Daadkracht door samenwerking.’

Advies over beleidskeuzes

‘Dynamiek in de Landbouw’ is een van de SEA kerngroepen. Ze adviseert het bestuur van de gemeente Dronten op strategisch niveau over de gewenste koers en beleidskeuzes om de agrarische sector in Dronten sterk en bestendig vast te houden.

De taken van ‘Dynamiek in de Landbouw’:

  • het signaleren van trends en ontwikkelingen
  • advies over de gemeentelijke dienstverlening (regelgeving, ruimtelijk ordening, welstand, omgevingswet, ondernemersklimaat)
  • het signaleren van mogelijkheden voor start up’s in de agro & food sector
  • innovaties en kennisontwikkeling stimuleren
  • verbetering van de agro & food-positie, adviseren, klankbordfunctie, inzetten netwerk
  • bewustwording bij consumenten over gezond voedsel
  • verbinden van partijen en initiatieven

De SEA-kerngroep Dynamiek in de Landbouw wordt gevormd door:

Werkgroep SEA

Bauke van der Veen Q-Agri Consult (directeur/eigenaar)
Kees WesterdijkAeres Hogeschool Dronten (senior onderzoeker)
Jan Willem Elsenga Veehouder en contactpersoon bedrijfskring OVDD
Kees van WoerdenQ-cape BV en Solarvation BV (directeur/eigenaar)
Aard RobaardAkkerbouwer, Koelhuis Dronten, contactpersoon bedrijfskring OVDD
Hans DoumaShort Golf, bestuur bedrijfskring OVDD
Maarten BurgmansAkkerbouwer & melkveebedrijf, vertegenwoordiger LTO
Hedwig BoerrigterKennismatcher Akkerbouw, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Gerrit de RegtAgrarisch ondernemer (De Eemshoeve)
Han TissinghBeleidsadviseur EZ, Gemeenten Dronten, afd. gebiedsontwikkeling
Harry DubelaarBeleidsadviseur EZ, Gemeente Dronten, afd. gebiedsontwikkeling
Atty AalbertsBeleidsadviseur EZ, Gemeente Dronten, afd. gebiedsontwikkeling

De deelnemers zijn maatschappelijk betrokken vrijwilligers. Ze investeren hun ervaring, kennis, tijd en energie in de ontwikkeling van Dronten als woon-, werk- en leefgemeenschap.