Aeres Farms

Holding met 4 bedrijven die (deels) fungeren als voorbeeld- en oefenbedrijf voor mbo- en hbo-studenten van de Aeres opleidingen. Eén van de bedrijven is biologisch. Totaal areaal van Aeres Farms beslaat 330 ha. landbouwgrond; er zijn 260 stuks melk- en jongvee. Tuinbouw in kassen en vollegrond. Op de bedrijven vindt ook onderzoek en ontwikkeling plaats op het gebied van o.a. precisielandbouw, dataverwerking, bodem- en voederanalyse, etc.

Ik wil meer weten over Dronten agro & food
Neem contact op