Aeres Hogeschool Dronten

Leidt jongeren en werkenden op voor HBO-functies in de agrofood-sector. Ondernemerschap staat centraal. Aeres hecht aan rentmeesterschap en werkt toekomstgericht. Lectoraten op veel innovatieve thema’s zoals precisielandbouw, duurzame energie, groene grondstoffen en duurzaam bodemgebruik. Praktijkgericht onderzoek voor derden.

Ik wil meer weten over Dronten agro & food
Neem contact op