Aeres Hogeschool Dronten

Onderzoek Opleiding

Leidt jongeren en werkenden op voor HBO-functies in de agrofood-sector. Ondernemerschap staat centraal. Aeres hecht aan rentmeesterschap en werkt toekomstgericht. Lectoraten op veel innovatieve thema’s zoals precisielandbouw, duurzame energie, groene grondstoffen en duurzaam bodemgebruik. Praktijkgericht onderzoek voor derden.

Website

Aeres Farms

Onderzoek Opleiding

Holding met 4 bedrijven die (deels) fungeren als voorbeeld- en oefenbedrijf voor mbo- en hbo-studenten van de Aeres opleidingen. Eén van de bedrijven is biologisch. Totaal areaal van Aeres Farms beslaat 330 ha. landbouwgrond; er zijn 260 stuks melk- en jongvee. Tuinbouw in kassen en vollegrond. Op de bedrijven vindt ook onderzoek en ontwikkeling plaats op het gebied van o.a. precisielandbouw, dataverwerking, bodem- en voederanalyse, etc.

Website