Aeres Hogeschool Dronten

Onderzoek Opleiding

Leidt jongeren en werkenden op voor HBO-functies in de agrofood-sector. Ondernemerschap staat centraal. Aeres hecht aan rentmeesterschap en werkt toekomstgericht. Lectoraten op veel innovatieve thema’s zoals precisielandbouw, duurzame energie, groene grondstoffen en duurzaam bodemgebruik. Praktijkgericht onderzoek voor derden.

Website

Warmonderhof – Aeres MBO

Opleiding

Mondiaal unieke MBO-opleiding voor biologisch-dynamische landbouw. Voltijd studenten wonen, leren en werken gezamenlijk op één locatie en brengen een groot deel van hun tijd door op praktijkbedrijven. Er is ook een deeltijd-opleiding. De school fungeert tevens als kenniscentrum. Aeres MBO Warmonderhof heeft 22 medewerkers; er studeren 250 studenten verdeeld over 6 verschillende opleidingen (niveau’s 2, 3 en 4).

Website

Aeres Farms

Onderzoek Opleiding

Holding met 4 bedrijven die (deels) fungeren als voorbeeld- en oefenbedrijf voor mbo- en hbo-studenten van de Aeres opleidingen. Eén van de bedrijven is biologisch. Totaal areaal van Aeres Farms beslaat 330 ha. landbouwgrond; er zijn 260 stuks melk- en jongvee. Tuinbouw in kassen en vollegrond. Op de bedrijven vindt ook onderzoek en ontwikkeling plaats op het gebied van o.a. precisielandbouw, dataverwerking, bodem- en voederanalyse, etc.

Website