Samen kijken naar ‘de nieuwe bodem’

In de aanloop naar Floriade 2022 organiseert Gemeente Dronten jaarlijks een inspirerend congres. De onderwerpen sluiten aan op actuele thema’s. Eind 2018 stond in het teken van gezonde bodem. In de organisatie van het congres werkte Gemeente Dronten samen met Kennispoort Regio Zwolle, KWOOT communicatie, Aeres Hogeschool Dronten, HLB De Groene Vlieg en Floriade 2022.

Hoe staat jouw bodem ervoor? En waar zie jij jezelf als boer in 2030? En wat laat je na voor de volgende generatie? Deze vragen liepen als rode draad door het congres ‘De Nieuwe Bodem’ waaraan 100 ondernemers, adviseurs en mensen vanuit beleid, onderwijs en onderzoek deelnamen. Samen hielden ze elkaar een spiegel voor: we moeten veel zuiniger op onze bodem zijn als we willen dat de generaties ná ons nog een goede boterham willen verdienen als boer. Het is écht 5 voor 12…

Het congres was vooral bedoeld om ondernemers ’wakker te schudden’ en op te roepen om goed na te denken over duurzaam gebruik van de bodem. Jongeren kwamen aan het woord in de film ‘De nieuwe bodem, generaties met elkaar in gesprek’, waarin drie jongeren en hun vaders hun visie op de bodem bespraken aan hun eigen keukentafel en op het land.

De jongeren waren vooral benieuwd hoe hun vaders de bodem in de loop der tijd hebben  zien veranderen en waarom ze de bodem op hun manier bewerken. “Ik ben er van overtuigd dat mijn generatie met de beste bedoelingen heeft geboerd, om op een gegeven moment die grond goed door te geven aan de volgende generatie. Alleen komen we nu tot inzichten dat het niet allemaal gelukt is”, aldus akkerbouwer Ralph de Clerck.

Wees goed voor je bodem

Het inhoudelijke programma ging van start met een film over de staat van de bodem. Gera van Os, lector Duurzaam Bodembeheer Aeres Hogeschool, haakte hier met haar presentatie op in. Haar boodschap was helder: het gaat niet goed met de bodem, de huidige tijd vraagt een andere manier van bewerken van de en bemesten van de bodem. “Sorteer vooral nu alo voor op de toekomst”, waarschuwde de lector. Aansluitend gaven biodynamische akkerbouwer Adri van Nieuwenhuyzen, melkveehouder Piet Boer en bestuurder Bert Gijsberts hun visie op de bodem. De boodschap van alle drie: wees goed voor de bodem, dan is de bodem ook goed voor jou.

Naast het inhoudelijke programma maakten de deelnemers kennis met:

  • het Bodemlab van Aeres Hogeschool, een volledig laboratorium waar alle bodemfysische bepalingen plaatsvinden voor onderwijs en praktijkonderzoek.
  • ‘Otto’ is een intelligent voertuig, speciaal gemaakt om met verschillende wielen/banden en verschillende gewichten over de bodem te rijden, waarna de verdichting van de bodem wordt gemeten.

Ik wil meer weten over Dronten agro & food
Neem contact op