“Vestiging in Dronten biedt strategisch voordeel”

Met de overname van De Groene Vlieg kreeg het Hilbrandslaboratorium (HLB) uit Wijster er locaties bij in Dronten en Nieuwe-Tonge. “De agro & food agenda van de gemeente én de nabijheid van Aeres Hogeschool maken van Dronten een strategische vestiging voor ons”, stelt CEO Janny Peltjes. Zij wil met HLB De Groene Vlieg een belangrijke bijdrage leveren aan de uitdagingen van de Flevolandse landbouw. “De bodem is de sleutel.”

“Er ligt hier een groot innovatiepotentieel.” Janny Peltjes, CEO van HLB De Groene Vlieg hoeft niet lang na te denken waarom de gemeente Dronten voor haar bedrijf een gunstige vestigingslocatie is. Met dat innovatiepotentieel doelt Peltjes op meerdere aspecten. “In Flevoland bestaan terechte zorgen over de bodemkwaliteit. Wij zien het als een uitdaging om daar oplossingen voor te bedenken. Er ligt hier ook een groot potentieel voor onze producten voor biologische plaagbestrijding. Denk aan de uienvlieg en de wortelvlieg. En onze kennis over bodemziekten heeft hier grote meerwaarde. De Flevolandse boer moet rendement halen op zeer dure grond. Teelttechnisch moet alles dus op orde zijn. En ook de snelle groei van de biologische sector biedt kansen. Bij HLB De Groene Vlieg hebben we expertise op al deze terreinen. En we spreken de taal van de boer. Met die combinatie helpen we de boer bij het optimaliseren van z’n bedrijfsvoering.”

Innovaties

HLB/ De Groene Vlieg is een onderzoeks- en adviesorganisatie met naast Dronten vestigingen in Wijster (Dr.) en Nieuwe Tonge (ZH). Het bedrijf is een grote speler op het gebied van landbouwkundig onderzoek, grond- en gewasanalyse, gewasmonitoring en biologische plaagbestrijding. In Wijster, de oorspronkelijke vestigingsplaats van het Hilbrandslaboratorium (HLB) vindt het contractonderzoek plaats en worden de specialistische diagnoses uitgevoerd. Ook veel innovaties worden in Wijster ontwikkeld en getest. In het laboratorium van de Groene Vlieg in Dronten vinden de grootschalige analyses plaats. Grond- en gewasmonsters worden getoetst op de aanwezigheid van schadelijke aaltjes, schimmels of andere belagers. Op basis van deze analyses ontvangt de teler een praktisch advies voor de aanpak van de gevonden organismen. In Nieuwe Tonge worden de steriele uienvliegen geproduceerd waarmee De Groene Vlieg op een jaarlijks groeiend areaal de uiengewassen beschermt tegen dit schadelijke insect. “Met de Steriele Insecten Techniek zijn we koploper in de biologische bestrijding van uienvlieg. Dat biedt veel kansen in Nederland en daarbuiten” aldus Peltjes. Ook bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe laboratoriumtechnieken staat haar bedrijf al jarenlang vooraan.

Facts HLB De Groene Vlieg

Aantal vestigingen 3
Aantal medewerkers135
Aantal verschillende productenmeer dan 100 (advies, onderzoek, monitoring, monstername, analyse)
Actief in aantal landen10
Unieke klanten meer dan 10.000
Websitewww.hlbbv.nl

Kennis delen

Dat HLB De Groene Vlieg vanuit landbouwkundig oogpunt graag in Flevoland zit mag duidelijk zijn. Maar ook de specifieke keuze voor de gemeente Dronten heeft zijn redenen. “De aanwezigheid van de Aeres Hogeschool is voor ons van groot belang”, verklaart Peltjes. “Wij ontwikkelen, vernieuwen en vermarkten kennis. Als je je daarmee wilt onderscheiden moet je continue op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ook je eigen aanpak en kennis steeds vernieuwen. En je moet die kennis willen delen. Op de Aeres Hogeschool zitten onze toekomstige boeren, onderzoekers en adviseurs. Wij willen graag samenwerken met de hogeschool en de studenten en ook onze kennis en denkbeelden delen.” Ze geeft een voorbeeld: “Er is momenteel een belangrijke kanteling gaande in het denken over plantenvoeding. Het is nog niet zo lang geleden dat we alleen maar dachten in giften stikstof, kali en fosfaat. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de rol van de bodem en alle processen die zich daar afspelen. We zijn opzoek naar nieuwe bio-indicatoren die ons helpen de groeiomstandigheden te optimaliseren. En daar willen we het onderwijs graag bij betrekken.”

Gemeente coöperatief

De stap naar Dronten maakte HLB met de overname van De Groene Vlieg in 2014. “We hadden daar een mooi groot pand, maar ik wilde uit strategisch oogpunt eigenlijk wat dichter bij de Aeres Hogeschool zitten”, vervolgt Peltjes. Toen het laboratorium van Altic vrijkwam, op De Drieslag tegenover de hogeschool, zag Peltjes haar kans schoon. “Ik ben met de Aeresgroep in gesprek gegaan en die hebben samen met de gemeente Dronten intensief meegewerkt aan de benodigde uitbreiding van het laboratorium. De ruimte was namelijk te klein. We hebben toen echt geprofiteerd van het specifieke vestigingsbeleid voor agrofood bedrijven in Dronten. De agrofood-agenda heeft in de gemeente Dronten hoge prioriteit en ze willen bedrijven in die sector graag terzijde staan, is mijn ervaring.”

Groene strategieën

Peltjes ziet voor haar bedrijf een mooie toekomst. “Er is heel veel gaande in de landbouw. Er komt bijvoorbeeld steeds meer interesse in groene gewasbescherming en het belang van gewasmonitoring. Het wordt steeds belangrijker om intensief aan bodem en gewassen te meten op vruchtbaarheid, ziekten, plagen en in de toekomst ook nuttige organismen. Alleen door intensieve monitoring kun je groene strategieën maximaal benutten.  Daarbij zullen de sectoren elkaar moeten helpen om te komen tot gesloten kringlopen. Ook de mechanisatie zal een keerpunt krijgen en dankzij robotisering en andere teelttechnieken de bodem minder belasten. Samen met ons team wil ik me maximaal inzetten voor de boeren en de transitie naar een groenere landbouw.”

Ik wil meer weten over Dronten agro & food
Neem contact op