Waardevolle reststromen

Bij de verwerking van agrarische producten zoals aardappelen, peen, pompoen en ui, ontstaan reststromen. Veelal worden die als afval afgevoerd. Een groep ondernemers in gemeente Dronten onderzoekt samen met Aeres Hogeschool de mogelijkheden om die afvalstromen op te waarderen tot waardevolle reststromen. Dat doen ze binnen Green Up. De gezamenlijke ambitie van is om de herbruikbaarheid van agrarische reststromen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.

Inmiddels is ook Taste Up gestart. Dit is een sub-initiatief binnen Green Up en heeft tot doel het terugbrengen van verspilling van groente en fruit met een afwijkende vorm of rot plekje in de voedselketen. Vanuit het onderwijs geldt dat er continu studenten betrokken zijn bij het verder organiseren, vormgeven en implementeren van nieuwe ideeën en oplossingen om voedselverspilling te voorkomen.  Nieuwe verdien- en businessmodellen worden in samenwerking met de ondernemers verder vormgegeven en uitgerold. Hierbij wordt o.a. gekeken naar houdbaarheid van de grondstoffen, keten en logistiek, gezamenlijk eigenaarschap, meervoudige waardecreatie en circulair organiseren.

Ik wil meer weten over Dronten agro & food
Neem contact op